Studio

Vi tilbyr

Studioleie

Ønsker du å holde webinarer, spille inn video til e-lærlingssekvenser eller holde kurs 100% digitalt? Vi har studio til uleie!

E-læring

Vi hjelper deg med å utvikle e-læring.

Konsulent

Vet du ikke helt hvor du skal begynne, eller trenger du bistand til å realisere en god idé? Vi stiller med ivrige konsulenter som gledelig hjelper deg med digital læring!

Konsulenter

Bygg-, anleggs- og prosjektledelse; Prosjektering; Veileder for læring; Rådgivning; Planlegging; ISO; HMS; Kvalitet; Ytre miljø; Økonomi; Teknisk oversettelse av kursmateriell, manualer og anbud.

Les mer ->

Kompetanseforvaltning

Forvaltning av kompetanseregister og kartlegging av ansattes behov sett opp mot organisasjonens produksjon. Tilpasset kompetansesprogram og kostnadsoptimaliserende tiltak.

Les mer ->