Konvei Kompetansesenter tilbyr kompetanseforvaltning til små, mellomstore og store virksomheter. 

Kompetanseforvaltning sørger for at alle innehar rett kompetanse til rett arbeidsoppgave og til rett tid. I tett dialog med virksomheten etableres en forvaltningsplan. Kompetanseforvalter kan gjennomføre arbeidet eksternt, lokalt i virksomheten eller som en kombinasjon. 

I kompetanseforvaltningen kan følgende inngå:

  •  Virksomhetstilpasset kompetanseprogram
  •  Kompetansevedlikehold
  •  Registrering av kompetanse i anerkjente HRM-systemer
  •  Digitale og live-oppdaterte CV'er for alle ansatte
  •  Utdanning/opplæringsprogram 
  •  Digitale læringsarenaer
  •  Internopplæring
  •  On-board program
  •  Underlag til årsrapport/kvalitetsrapport

Vi har samarbeid med flere aktører innen HRM og prosjektstyringssystemer, med særlig tilpassing mot vei-, bane-, bygg- og anleggssektoren.