Konvei Kompetansesenter tilbyr kompetanseforvaltning til små, mellomstore og store virksomheter.

Kompetanseforvaltning sørger for at alle innehar rett kompetanse til rett arbeidsoppgave og til rett tid. I tett dialog med virksomheten etableres en forvaltningsplan. Kompetanseforvalter kan gjennomføre arbeidet eksternt, lokalt i virksomheten eller som en kombinasjon.

I kompetanseforvaltningen kan følgende inngå:

  • Virksomhetstilpasset kompetanseprogram
  • Kompetansevedlikehold
  • Registrering av kompetanse i anerkjente HRM-systemer
  • Digitale og live-oppdaterte CV'er for alle ansatte
  • Utdanning/opplæringsprogram
  • Digitale læringsarenaer
  • Internopplæring
  • On-board program
  • Underlag til årsrapport/kvalitetsrapport

Vi har samarbeid med flere aktører innen HRM og prosjektstyringssystemer, med særlig tilpassing mot vei-, bane-, bygg- og anleggssektoren.