• Bygge-, anleggs- og prosjektledelse.
  • Prosjektering
  • Veileder for læring
  • Bransjeteknisk oversettelse og av kursmateriell, manualer og anbud
  • Bistå i arbeidet kvalitetssystemer mot ISO 9001, 14001, 45001
  • Faglig kvalitetskontroll av manualer og øvrig fagmateriell
  • Utvikling av sjekklister i henhold til manualer og lokalt regelverk
  • Rådgivning; HMS, kvalitet, ytre miljø, RAMS, Økonomi, Kontrakt
  • Utvikling av læringsmateriell
  • Utvikling av digital læring