Kraner

Våre målgrupper

Anlegg

Byggeledelse, Anleggsledere, Prosjektledelse, Miljø, Teknikk

Vei/Bane

Trafikksikkerhet, Anleggsmaskiner, Sikkerhet, Arbeidsvarsling, Vann og avløp, Geologi, Grunnarbeider, Miljø, Kontraktsrådgivning, Byggeledelse, Anleggsledelse, Prosjektledelse

Elektro/Tele

Forskrifter, El-sikkerhet, Fornybar energi, Miljø, Montasje

Konsulenter

Bygg-, anleggs- og prosjektledelse; Prosjektering; Veileder for læring; Rådgivning; Planlegging; ISO; HMS; Kvalitet; Ytre miljø; Økonomi; Teknisk oversettelse av kursmateriell, manualer og anbud.

Les mer ->

Kompetanseforvaltning

Forvaltning av kompetanseregister og kartlegging av ansattes behov sett opp mot organisasjonens produksjon. Tilpasset kompetansesprogram og kostnadsoptimaliserende tiltak.

Les mer ->